Loading...

ΕΓΓΡΑΦΗ

Στο Ταμείο μπορούν να εγγραφούν, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Τα άτομα που συνδέονται με σχέση έμμισθης εντολής ή σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου με την εταιρεία ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τς Εργοδότριας Εταιρείας.

Δεν υφίστανται τέλη εγγραφής για την εγγραφή στο Ταμείο.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για τη συμετοχή σας στο Ταμείο απαιτείται η εισαγωγή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής (την οποία θα πρέπει να εκτυπώσετε και υπογράψετε προτού την παραδώσετε στη Διοίκηση του Ταμείου).

- ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -

Image

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εισφορές προς το Ταμείο κατηγοριοποιούνται ως εξής:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Καταβάλλεται από το ίδιο το μέλος του Ταμείου ως ποσοστό από 1% έως και 20% επί των αποδοχών του.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Καταβάλλεται από την εργοδότρια εταιρεία στο ισόποσο της καταβαλλόμενης μηνιαίας τακτικής εργατικής εισφοράς από το μέλος.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Καταβάλλεται από το μέλος είτε μία φορά το χρόνο με τη μορφή εφάπαξ είτε με δήλωση παρακράτησης ποσοστού επί των εκτάκτων αποδοχών του.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα όργανα διοικήσεως του Ταμείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επενδυτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 • Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για τα μέλη του Δ.Σ.
 • Εκλέγει και ανακαλεί ή παύει τα εκλεγμένα από αυτήν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Διορίζει ειδικούς εκπροσώπους για διάφορα νομικά ζητήματα
 • Αποφασίζει για την ενοποίηση, διάσπαση ή διάλυση του Ταμείου
 • Εγκρίνει τους ετήσιους ισολογισμούς και τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
 • Αποφασίζει την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. και τον καθορισμό των ειδικών εισφορών των ασφαλισμένων προς κάλυψή τους
 • Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και κάθε θέμα που προβλέπεται από αυτό ή τη νομοθεσία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη
 • Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου, αξιοποιώντας την περιουσία του
 • Μεριμνά για το σχηματισμού του αναγκαίου μαθηματικού αποθέματος
 • Διορίζει ή παύει τρίτους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
 • Καθορίζει την επενδυτική πολιτική της περιουσίας του Ταμείου
 • Αποφασίζει για την εγγραφή και τη διαγραφή μελών στο Ταμείο, καθώς και τη μεταφορά των δικαιώματων τους
 • Απονέμει τις παροχές του Ταμείου στους δικαιούχους
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό και την ετήσια έκθεση διοικήσεως
 • Εγκρίνει και δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις
 • Χορηγεί μια φορά το έτος τη βεβαίωση και το ενημερωτικό δελτίο ασφαλισμένου
 • Αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 • Διαθέτει όλα τα απαιτούμενα προσόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και ήθος για τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου
 • Χαράσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου
 • Προτείνει κατευθύνσεις διαμόρφωσης
 • Παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει το Δ.Σ.
 • Εφαρμόζει τον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως εκάστοτε ισχύει
 • Προβαίνει σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου
 • Προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της Περιουσίας στο Δ.Σ.
Free Website Template by Free-Template.co

 • Διεύθυνση: Κάτω Σχολάρι 575 00
 • Τηλέφωνο: 2392 021420

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποστείλετε το μήνυμά σας στο Ταμείο για οποιαδήποτε απορία σας.